субота, 28. јул 2007.

Предлог ставова у изради Стратегије развоја пољопривреде у Србији

Од Уније пољопривредних произвођача из Богатића добили смо писмо на тему "Предлог ставова у изради Стратегије развоја пољопривреде у Србији" које достављамо у целини јер сматрамо да је од значаја за ширу јавност.Контакт е-маил пошиљаоца је z.pred.bb@ptt.yu. Измене су једино техничке ради прилагођавања формату блога.УНИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА

БОГАТИЋ

Ул.М.Митровића бр.1.

Тел. 015 412-239.

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ

ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА

ПРЕДМЕТ : Предлог ставова у изради Стратегије развоја пољопривреде у Србији.

1.Биланс потреба пољопривредних производа.

Образложење:

Што хитније преко стручних служби и институција извршити биланс потреба количина пољопривредних производа за потребе сопственог становништва републије Србије.

Могућности извоза према краткорочном и дугорочном плану и на основу тога у сарадњи са пољопривредним асоцијацијама организовати планску и уговорену производњу условљену регионалним потенцијалима пољопривредних ресурса.

2.Исплата пољопривредних производа:

Образложење :

Законом уредити да откупљивљчи и прерађивачи преузете пољопривредне производе морају у одређеном року ( петнаест до тридесет дана),уз гаранцију банке или поседовања лиценце исплати преузете пољопривредне производе.Уколико откупљивач или прерађивач у одређеном броју (три пута),не испоштује законску одредбу одузети му право на бављење том делатношћу.

3. Агенција за тржишне интервенције.

Образложење:

Оформити агенцију за тржишне интервенције чији рад би био јаван и транспарентан а у општем националном интересу.То подразумева реформу робних резерви-од њеног дискреционог и « ад-хок « рада створити агенцију која би стратешки интервенисала на тржишту,као механизам заштите док постоје очигледне грешке у функционисању тржишта а и у случају елементарних непогода.

4.Саветодавна пољопривредна служба.

Образложење:

Приближавање ставова Европске Уније саветодавна служба мора бити савременог и демократског типа,која би одговарала потребама пољопривредних произвођача,па стога један део службе треба да чине и сами представници асоцијација пољопривредних произвођача.

5.Субвенције,подршке и бенифиције.

Образложење:

Наставити са досадашњим начином стимулисања пољопривредних газдинстава стим да пољопривредна газдинства чији носиоци по основу социјалног и пензионог давања плаћају по основу пољопривреде, буду изједначена са газдинствима у руралним подручјима.Увести додатне стимулације за укрупљавање таквих газдинстава (дугорочне кредите 20-40 година са регресираном каматом).

6.Национална лабораторија.

Образложење:

Предлажемо оснивање Националне лабораторије која ће обезбедити професионално и независно контролисање квалитета пољопривредних производа и импута и која ће спречити корумпцију и утицање на резултате квалитета.

7.Царинска политика.

Образложење :

Царинску стопу за пољопривредну технику и опрему-укинути.Тренутним стањем пољопривредне механизације која у техничко-технилошком развоју заостаје за Европском (20-30 година),не може се остварити квалитетна и економична производња.Поред тога,количина произведене пољопривредне механизације у нашој земљи је недовољна према потребама и потражњи.

8.Пореска политика.

Образложење:

У циљу стварања стабилних и економски оправданих пољопривредних газдинстава

а пре могућег уласка у Европску Унију,порез на репроматеријале,механизацију,опрему и импуте,треба смањити и изједначити 5 до 8%

а на стратешки потребне чиниоце порез укинути.

9.Природни ресурси – рудна богатства.

Образложење:

Према потенцијалима природних ресурса (термални извори,природне депоније шљунка,шумска богатства,археолошки локалитети...) израдити дугорочне пројекте како од општег националног интереса,тако и регионалног и локалног карактера у циљу сразмерног развоја и очувања животне средине.

С поштовањем,

За Унију

Верољуб Ђурковић


У Богатићу

23.07.2007.год.

Позив за сарадњу

Позивамо вас да коментаре на законске пројекте и друге иницијативе које сте упутили надлежним органима јавно публикујете и преко блога "Јавна расправа".
Такође можете публиковати и иницијативе да се измене постојећа законска решења или иницијативе републичким и локалним органима власти Републике Србије.
Процедура је једноставна: на е-маил javna.rasprava@gmail.com пошаљите ваш коментар или иницијативу или веб адресу где је она публикована и она ће бити публикована и на овом блогу. То можете урадити и коментарисањем релевантних прилога на овом блогу. Такође можете да се пријавите и за аутора овог блога. Уколико то желите представите се и дан или два добићете одговор.
Уколико сте иницијативу у виду амандмана на законски пројекат упутили Скупштини Републике Србије или посланичким клубовима она ће такође бити публикована сагласно наведеној процедури јер јавност треба да буде упозната са иницијативама које унапређују нормативни амбијент Републике Србије.
Модератор задржава право да не публикује оне иницијативе које не задовољавају уобичајене норме јавне комуникације.
Само прилози писани ћирилицом биће разматрани.

Наслови матичног блога програма "Јавна расправа"

Јавна расправа-Стратегија одрживог развоја Републике Србије

Наслови блога "Закон о удружењима"

Наслови блога "Јавна расправа - Стратегија подстицања рађања"