среда, 1. јул 2015.

Јавна расправа о нацрту грађанског законика (у периоду од 26. јуна 2015. године до 1. јула 2016. године.)

Министарство правде позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са Нацртом грађанског законика, као и да дају своје коментаре.
Учесници у јавној расправи ће своје примедбе, предлоге и сугестије, у време трајања јавне расправе достављати Министарству правде, путем електронске поште на e-mail: gradjanski.zakonik@mpravde.gov.rs  или поштом на адресу Министарство правде, са назнаком „За Нацрт Грађанског законика“, 11000 Београд, улица Немањина 22-26.
По окончању јавне расправе, Министарство правде ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи.

Закључком Одбора Владе за правни систем и државне органе од 25. јуна 2015. године, одређено је спровођење јавне расправе о Нацрту грађанског законика .Закључком је утврђен и Програм јавне расправе.

Нацрт закона

Величина: 3.27 MB
Преузимање

Образложење Закључка о спровођењу јавне расправе о Нацрту Грађанског законика

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Предлог Програма јавне расправе о Грађанскон законику

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Закључак - Јавна расправа о Нацрту Грађанског законика

Величина: 1.25 MB
Преузимање


Позив за сарадњу

Позивамо вас да коментаре на законске пројекте и друге иницијативе које сте упутили надлежним органима јавно публикујете и преко блога "Јавна расправа".
Такође можете публиковати и иницијативе да се измене постојећа законска решења или иницијативе републичким и локалним органима власти Републике Србије.
Процедура је једноставна: на е-маил javna.rasprava@gmail.com пошаљите ваш коментар или иницијативу или веб адресу где је она публикована и она ће бити публикована и на овом блогу. То можете урадити и коментарисањем релевантних прилога на овом блогу. Такође можете да се пријавите и за аутора овог блога. Уколико то желите представите се и дан или два добићете одговор.
Уколико сте иницијативу у виду амандмана на законски пројекат упутили Скупштини Републике Србије или посланичким клубовима она ће такође бити публикована сагласно наведеној процедури јер јавност треба да буде упозната са иницијативама које унапређују нормативни амбијент Републике Србије.
Модератор задржава право да не публикује оне иницијативе које не задовољавају уобичајене норме јавне комуникације.
Само прилози писани ћирилицом биће разматрани.

Наслови матичног блога програма "Јавна расправа"

Јавна расправа-Стратегија одрживог развоја Републике Србије

Наслови блога "Закон о удружењима"

Наслови блога "Јавна расправа - Стратегија подстицања рађања"