среда, 26. новембар 2008.

Јавна расправа о нацрту Акционог плана за реализацију Стратегије развоја телекомуникација у Републици Србији у периоду од 2006-2010. године

Министарство за телекомуникације и информационо друштво покреће јавну расправу о нацрту измењеног и допуњеног Акционог плана за реализацију Стратегије развоја телекомуникација у Републици Србији у
периоду од 2006-2010. године. Јавна расправе се покреће ради прибављања мишљења стручне и шире јавности у вези са сагледавањем потреба и приоритета развоја сектора телекомуникација до 2010. године.
Предмет расправе
Предмет јавне расправе је нацрт измена и допуна Акционог плана за реализацију Стратегије развоја телекомуникација у Републици Србији у периоду од 2006-2010. године (верзија 21 од 25.11.2008.).
Овде можете преузети текст Нацрта Акционог плана: http://www.mtid.gov.rs/upload/documents/Akcioni%20plan%20v21.pdf
Распоред активности
25. новембар 2008.
Објављивање нацрта измена и допуна Акционог плана на вебсајту МТИД и почетак јавне расправе.
Друга недеља децембра 2008.
Регионални округли столови у Београду, Новом Саду и Нишу.
(тачне локације и датуми биће прецизирани и објављенина вебсајту до 2. децембра 2008.)
15. децембар 2008. Крај јавне расправе
19. децембар 2008. Објављивање коначног текста предлога Акционог плана на вебсајту МТИД.
25. децембар 2008. Усвајање Акционог плана на седници Владе Србије.

Начин спровођења јавне расправе
Коментаре и сугестије у вези са предметом јавне расправе сви заинтересовани могу слати, искључиво у писаном облику, на е-маил адресу komentari@mtid.gov.rs, факсом на број 011/20-20-059 или поштом на адресу: Министарство за телекомуникације и информационо друштво, Маршала Бирјузова 3-5, 11000 Београд (са назнаком „Јавна расправа – за кабинет министарке“).
Сваки коментар мора да садржи контакт податке подносиоца (најмање пуно име, број телефона и е-маил адресу).
Сви коментари и прилози који стигну путем електронске поште биће објављени на веб сајту МТИД. Сви коментари и прилози који стигну путем факса и поште биће скенирани и објављени на веб сајту МТИД.
Записници и/или аудио снимци дискусија на округлим столовима биће објављени на вебсајту МТИД.
Сви поверљиви подаци у вези са датим коментарима морају бити издвојени у посебан документ - анекс. Анекси са поверљивим подацима неће бити објављивани на вебсајту МТИД, али ће бити објављен податак о томе да је уз коментар послат анекс са поверљивим подацима.
Конкретни коментари и сугестије у вези са предметом јавне расправе не могу бити означени као тајни и не могу бити део анекса са поверљивим подацима.
МТИД задржава право да не објави у целини или делимично недоличне или неисправно послате коментаре, али може објавити податак о томе да су такви коментари примљени.
Особа за контакт испред МТИД у вези са спровођењем ове јавне расправе је Слободан Марковић, специјални саветник министарке
(slobodan.markovic@mtid.gov.rs, 063/387-260, http://www.mtid.gov.rs/code/navigate.php?Id=884)

петак, 12. септембар 2008.

Јавна расправа о Нацрту закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености

Одбор за привреду и финансије, на 4. седници одржаној 19. августа 2008. године, размотрио је и оценио прихватљивим Предлог програма јавне расправе о Нацрту закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености, који је припремило Министарство економије и регионалног развоја.

Текст Нацрта закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености

Образложење нацрта закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености

Oд 1. септембра 2008. године почиње јавна расправа и трајаће до 1. октобра 2008. године. Ваше коментаре можете послати на електронску адресу: ljiljana.pp@merr.sr.gov.yu

....недеља, 22. јун 2008.

Јавна расправа о Статуту Општине Смедеревска Паланка

Дана 19.6.2008. почела је јавна расправа о Нацрту Статута Општине Смедеревска Паланка. Тим поводом је на веб адреси креирана вики страна у циљу стимулације дијалога о наведеном документу. На веб страни налази се Scribd група у разним форматима у вези јавних расправа у Србији. На страни групе "Јавна расправа" на социјалној мрежи "Србија OnLine" налази се један од канала за јавне расправе са новим информацијама.
Достављам прве коментаре у вези наведеног документа у форми уграђеног кода документа са коментарима. Додатне информације могу да се нађу на наведеним адресама.
Придружите се овој јавној расправи која се први пут реализује у Србији коришћењем веб 2.0 скупа технологија (вики, блог, ...).


Позив за сарадњу

Позивамо вас да коментаре на законске пројекте и друге иницијативе које сте упутили надлежним органима јавно публикујете и преко блога "Јавна расправа".
Такође можете публиковати и иницијативе да се измене постојећа законска решења или иницијативе републичким и локалним органима власти Републике Србије.
Процедура је једноставна: на е-маил javna.rasprava@gmail.com пошаљите ваш коментар или иницијативу или веб адресу где је она публикована и она ће бити публикована и на овом блогу. То можете урадити и коментарисањем релевантних прилога на овом блогу. Такође можете да се пријавите и за аутора овог блога. Уколико то желите представите се и дан или два добићете одговор.
Уколико сте иницијативу у виду амандмана на законски пројекат упутили Скупштини Републике Србије или посланичким клубовима она ће такође бити публикована сагласно наведеној процедури јер јавност треба да буде упозната са иницијативама које унапређују нормативни амбијент Републике Србије.
Модератор задржава право да не публикује оне иницијативе које не задовољавају уобичајене норме јавне комуникације.
Само прилози писани ћирилицом биће разматрани.

Наслови матичног блога програма "Јавна расправа"

Јавна расправа-Стратегија одрживог развоја Републике Србије

Наслови блога "Закон о удружењима"

Наслови блога "Јавна расправа - Стратегија подстицања рађања"