недеља, 9. јун 2013.

Нацрт смерница за унапређивање улоге ИКТ у образовању


Стицање знања и вештина у области информационо-комуникационих технологија (ИКТ) један је од предуслова за социјалну укљученост у савремено друштво и тржиште рада, док је дигитална писменост уврштена у скуп кључних компетенција савременог човека. Нема сумње да ИКТ треба да буду интегрисане у систем образовања како би се постигло квалитетно образовање за све. Стратешки приступ, модели имплементације, начини на које ће се реализовати бројне иницијативе и активности још увек представљају изазов како развијених, тако и земаља у развоју.

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године препознаје значај и улогу нових технологија за унапређивање образовног система. Међутим, због комплексности питања успешне интеграције ИКТ у систем образовања, као и чињенице да до сада нису израђени документи који би помогли у формулисању образовне политике у овој области, Национални просветни савет (НПС) је иницирао израду документа Смернице за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија у образовању (Смернице). НПС је првенствено желео овим документом да створи ослонац за квалитетнији рад у процесу доношења одлука и утврђивања аката из своје надлежности. За сагледавање једног овако сложеног питања и дефинисање своје улоге у читавом систему потребно је било прићи теми шире и темељније. По неким питањима било је потребно дати препоруке другим актерима у систему образовања како би се подстакао дијалог, допринело разумевању улоге ИКТ и обезбедила подршка одлукама Савета. Свесни смо да су одређене теме остале необрађене, да је ово динамична област и да нам свима предстоји континуиран рад како бисмо искористили потенцијал информационог друштва.

Позивамо заинтересоване институције и појединце да се укључе у јавну расправу и дају своје примедбе и предлоге.

  • Јавна расправа ће бити одржана од 10. до 30. јуна 2013. године.
  • Примедбе, предлози и сугестије достављају се у форми обрасца  нa овом линку.
  • Трибина о предложеном Нацрту смерница биће организована у Београду, 20. јуна 2013. године у организацији Националног просветног савета.
  • По окончању јавне расправе Национални просветни савет ће сачинити Извештај о одржаној јавној расправи.
НАЦРТ СМЕРНИЦА 

Нема коментара:

Позив за сарадњу

Позивамо вас да коментаре на законске пројекте и друге иницијативе које сте упутили надлежним органима јавно публикујете и преко блога "Јавна расправа".
Такође можете публиковати и иницијативе да се измене постојећа законска решења или иницијативе републичким и локалним органима власти Републике Србије.
Процедура је једноставна: на е-маил javna.rasprava@gmail.com пошаљите ваш коментар или иницијативу или веб адресу где је она публикована и она ће бити публикована и на овом блогу. То можете урадити и коментарисањем релевантних прилога на овом блогу. Такође можете да се пријавите и за аутора овог блога. Уколико то желите представите се и дан или два добићете одговор.
Уколико сте иницијативу у виду амандмана на законски пројекат упутили Скупштини Републике Србије или посланичким клубовима она ће такође бити публикована сагласно наведеној процедури јер јавност треба да буде упозната са иницијативама које унапређују нормативни амбијент Републике Србије.
Модератор задржава право да не публикује оне иницијативе које не задовољавају уобичајене норме јавне комуникације.
Само прилози писани ћирилицом биће разматрани.

Наслови матичног блога програма "Јавна расправа"

Јавна расправа-Стратегија одрживог развоја Републике Србије

Наслови блога "Закон о удружењима"

Наслови блога "Јавна расправа - Стратегија подстицања рађања"