четвртак, 20. јун 2013.

Јавна расправа о нацрту Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине

слика1Јавна расправа о Нацрту закона спроводи се од 10. јуна до 1. јула 2013. године.
Учесници у јавној расправи су сва заинтересована правна и физичка лица, а нарочито титулари права интелектуалне својине, организације за колективно остваривање ауторског и сродних права и сва друга лица која су на неки начин повезана са производњом и прометом роба заштићених нормама интелектуалне својине или пак лица која се баве пружањем услуга означених правима интелектуалне својине.
Текст Нацрта закона са образложењем је постављен на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs, на сајту Завода за интелектуалну својину Републике Србије www.zis.gov.rs и на сајту Националног савета за конкурентност www.konkurentnasrbija.gov.rs
Примедбе, предлози и сугестије достављају се се Заводу за интелектуалну својину на е-маил: zis@zis.gov.rs или vmaric@zis.gov.rs, или поштом на адресу: Завод за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, 11000 Београд, са назнаком: „Прилог за јавну расправу”.


Нема коментара:

Позив за сарадњу

Позивамо вас да коментаре на законске пројекте и друге иницијативе које сте упутили надлежним органима јавно публикујете и преко блога "Јавна расправа".
Такође можете публиковати и иницијативе да се измене постојећа законска решења или иницијативе републичким и локалним органима власти Републике Србије.
Процедура је једноставна: на е-маил javna.rasprava@gmail.com пошаљите ваш коментар или иницијативу или веб адресу где је она публикована и она ће бити публикована и на овом блогу. То можете урадити и коментарисањем релевантних прилога на овом блогу. Такође можете да се пријавите и за аутора овог блога. Уколико то желите представите се и дан или два добићете одговор.
Уколико сте иницијативу у виду амандмана на законски пројекат упутили Скупштини Републике Србије или посланичким клубовима она ће такође бити публикована сагласно наведеној процедури јер јавност треба да буде упозната са иницијативама које унапређују нормативни амбијент Републике Србије.
Модератор задржава право да не публикује оне иницијативе које не задовољавају уобичајене норме јавне комуникације.
Само прилози писани ћирилицом биће разматрани.

Наслови матичног блога програма "Јавна расправа"

Јавна расправа-Стратегија одрживог развоја Републике Србије

Наслови блога "Закон о удружењима"

Наслови блога "Јавна расправа - Стратегија подстицања рађања"