понедељак, 28. октобар 2013.

Jавнa расправa о нацрту Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства (од 24.10. до 24.11.2013.)

Министарство здравља спроводи јавну расправу о Нацрту закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства Јавна расправа о Нацрту закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства спроводи се у периоду од 24. октобра до 24. новембра 2013. године, за представнике државних органа, организација, јавних служби, комора здравствених радника, Коморе здравствених установа, удружења пацијената, као и свих заинтересованих субјеката, правних и физичких лица која учествују у остваривању здравствене заштите, а по позиву и за представнике заштитника грађана, повереника за доступност информација од јавног значаја и повереника за заштиту равноправности. Нацрт закона сачинила је Радна група коју су чинили представници Министарства здравља, Министарства одбране, Министарства правде и државне управе, Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Института за јавно здравље Србије, Републичког фонда за здравствено осигурање, Српског лекарског друштва, Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, Републичког завода за статистику, комора здравствених радника, Дома здравља Вождовац, Дома здравља Стари град, Приватне лекарске праксе, Коморе здравствених установа Србије и Удружења приватних апотекара „Спас”.
Учесници јавне расправе се позивају да у назначеном року достављају примедбе, предлоге и сугестије путем поште Министарству здравља, Београд, ул. Немањина бр. 22-26 или електронским путем на e-mail: zakon.zd@zdravlje.gov.rs. Презентације и јавне расправе о Нацрту закона организоваће Министарство здравља, дана 8. новембра 2013. године, од 12 до 15 часова, у Нишу, у просторијама Клиничког центра Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 48, и 15. новембра 2013. године, од 12 до 15 часова, у Београду, у просторијама Медицинског факултета Београд, ул. др Суботића бр. 8.
Ресурси:

Нема коментара:

Позив за сарадњу

Позивамо вас да коментаре на законске пројекте и друге иницијативе које сте упутили надлежним органима јавно публикујете и преко блога "Јавна расправа".
Такође можете публиковати и иницијативе да се измене постојећа законска решења или иницијативе републичким и локалним органима власти Републике Србије.
Процедура је једноставна: на е-маил javna.rasprava@gmail.com пошаљите ваш коментар или иницијативу или веб адресу где је она публикована и она ће бити публикована и на овом блогу. То можете урадити и коментарисањем релевантних прилога на овом блогу. Такође можете да се пријавите и за аутора овог блога. Уколико то желите представите се и дан или два добићете одговор.
Уколико сте иницијативу у виду амандмана на законски пројекат упутили Скупштини Републике Србије или посланичким клубовима она ће такође бити публикована сагласно наведеној процедури јер јавност треба да буде упозната са иницијативама које унапређују нормативни амбијент Републике Србије.
Модератор задржава право да не публикује оне иницијативе које не задовољавају уобичајене норме јавне комуникације.
Само прилози писани ћирилицом биће разматрани.

Наслови матичног блога програма "Јавна расправа"

Јавна расправа-Стратегија одрживог развоја Републике Србије

Наслови блога "Закон о удружењима"

Наслови блога "Јавна расправа - Стратегија подстицања рађања"