четвртак, 31. октобар 2013.

Радна верзија Закона о правобранилаштву

Радна група за припрему текста радне верзије Закона о правобранилаштву, коју је формирао министар правде и државне управе, израдила је радну верзију Закона о правобранилаштву.
Јавна расправа о радној верзији закона спроводи се до 25. новембра, а по окончању јавне расправе Министарство правде и државне управе сачиниће коначну верзију Предлога закона за разматрање и одлучивање на седници Владе Републике Србије.
Сви заинтересовани своје коментаре могу доставити поштом Министарству правде и државне управе, Кабинет министра са назнаком „За радну верзију Закона о правобранилаштву" Немањина бр. 22-26 11000 Београд, или путем образца за коментаре, на е-пошту: neda.markovic@mpravde.gov.rs.

Радна верзија Закона о правобранилаштву

Величина: 0.14 MB
Преузимање

Образложење - Закон о правобранилаштву

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Решење о образовању радне групе за припрему текста нацрта закона

Величина: 0.56 MB
Преузимање

Образац за коментаре

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Нема коментара:

Позив за сарадњу

Позивамо вас да коментаре на законске пројекте и друге иницијативе које сте упутили надлежним органима јавно публикујете и преко блога "Јавна расправа".
Такође можете публиковати и иницијативе да се измене постојећа законска решења или иницијативе републичким и локалним органима власти Републике Србије.
Процедура је једноставна: на е-маил javna.rasprava@gmail.com пошаљите ваш коментар или иницијативу или веб адресу где је она публикована и она ће бити публикована и на овом блогу. То можете урадити и коментарисањем релевантних прилога на овом блогу. Такође можете да се пријавите и за аутора овог блога. Уколико то желите представите се и дан или два добићете одговор.
Уколико сте иницијативу у виду амандмана на законски пројекат упутили Скупштини Републике Србије или посланичким клубовима она ће такође бити публикована сагласно наведеној процедури јер јавност треба да буде упозната са иницијативама које унапређују нормативни амбијент Републике Србије.
Модератор задржава право да не публикује оне иницијативе које не задовољавају уобичајене норме јавне комуникације.
Само прилози писани ћирилицом биће разматрани.

Наслови матичног блога програма "Јавна расправа"

Јавна расправа-Стратегија одрживог развоја Републике Србије

Наслови блога "Закон о удружењима"

Наслови блога "Јавна расправа - Стратегија подстицања рађања"